Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny

Wartość projektu
3 000 000,00
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.2 Infrastruktura B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Celem projektu jest zwiększenie zdolności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do prowadzenia i udostępniania przedsiębiorcom wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.
Realizacja zamierzonego celu będzie możliwa dzięki osiągnięiu nastepująych celów szczegółowych projektu:

  • wzmocnienie powiązań między uczelnią a przedsiębiorcami,
  • wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej skupionej w Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii,
  • podniesienie atrakcyjności uczelni, jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
  • pobudzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii,
  • rozwój prac rozwojowych oraz badawczych.

Projekt obejmuje zakup wysokospecjalistycznych urządzeń umożliwiająych prace w nowoczesnych laboratoriach oraz specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, koniecznej do osiągnięcia najwyższego poziomu światowego w dziedzinach prowadzonych badań związanych z nanomedycyną.

KONTAKT: Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława ElFray

Opiekun: