Wsparcie dla czasopism naukowych. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica

Wartość projektu
70 800,00
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Piotr Sablik
Opis

Koncepcja rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich i ich wpływu na umiędzynarodowienie czasopisma: Od 2016 roku Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica uwzględnia wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) jako jeden z wymogów umieszczenia czasopisma w bazach naukowych i w bibliograficznych bazach danych oraz unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych. Zakup licencji DOI jest finansowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, a Wydawnictwo Uczelniane jest odpowiedzialne za nadawanie DOI dla poszczególnych artykułów. Dla możliwości uwierzytelniania, czyli sprawdzania tożsamości (w tym miejsca zatrudnienia) oraz dorobku publikacyjnego autorów i recenzentów od 2017 roku wprowadza się politykę rejestracji autorów w ORCID. Od 2019 roku rejestracja w ORCID autorów zgłaszających artykuły będzie wymogiem koniecznym do jego opublikowania w czasopiśmie.

Opiekun: