Wpływ zmiennego pola magnetycznego na proces gojenia ran

Wartość projektu
49 995,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.
Opis

Głównym celem projektu jest wykonanie badań wstępnych mających na celu analizę wpływu zmiennego pola magnetycznego (ZPM), w szczególności wirującego pola magnetycznego (WPM) na proces gojenia ran.

Zastosowanie różnego typu oddziaływań na proces gojenia ran jest tematyką stosunkowo nową, która wymaga wykonania kompleksowego programu badawczego, mającego na celu wyjaśnienie mechanizmu tego procesu. Jego zbadanie i wyjaśnienie umożliwi opracowanie innowacyjnych metod pozwalających na zwiększanie skuteczności stosowania WPM w procesie leczenia ran - w szczególności tzw. „ran problematycznych” – co umożliwi podniesienie jakości życia pacjentów cierpiących w szczególności od ran przewlekłych. Niniejsze działanie badawcze ma na celu udowodnić, że WPM może być traktowane jako czynnik wpływający na proces gojenia ran. Uzyskane wyniki umożliwią przygotowanie wniosku projektowego pozwalającego zdobycie wiedzy ukierunkowanej w obszarze wpływu oddziaływań siłowych, w tym WPM, na proces gojenia ran również z udziałem produktów leczniczych.

Opiekun: