Wpływ wirującego pola magnetycznego na aktywność lakazy i peroksydazy Dyp1B w procesie modyfikacji ligniny i dekompozycji barwników syntetycznych

Wartość projektu
98 760,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agata Wasak
Opis

Metody stymulacji magnetycznej wydają się być kluczowe w poszukiwaniu bardziej efektywnych sposobów produkcji określonych substancji z zastosowaniem enzymów. W związku z tym , w ramach zrealizowanego projektu zgadano możliwość zastosowania wirującego pola magnetycznego (WPM) jako czynnika wpływającego na właściwości katalityczne oraz reakcje katalizowane przez wybrane oksydoreduktazy (Dyp1B, lakaza, peroksydaza chrzanowa). Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowane oddziaływanie pozwala między innymi osiągnąć wzrost aktywności zastosowanych enzymów oraz zwiększyć ich stabilność w formach natywnych. Ponadto stwierdzono również wpływ WPM na wzrost szybkości reakcji enzymatycznych, obserwując przykładowo wzrost powinowactwa lakazy do substratu. Wykazano, że WPM może pozytywnie wpływać na reakcje katalizowane  przez enzymy unieruchomione na nośnikach (matrycach) posiadających właściwości magnetyczne, co potwierdzono przeprowadzając reakcje dekoloryzacji barwników syntetycznych oraz enzymatyczną modyfikację ligniny, stanowiącą odnawialne źródło cennych związków aromatycznych. Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoliły ustalić wpływ WPM na reakcje prowadzone z udziałem enzymów w formie natywnej i immoblizowanej. Uzyskane w ramach projektu wyniki pozwoliły na znaczne poszerzenie obecnego stanu wiedzy oraz dały podstawy do opracowania metod służących do prowadzenia procesów z udziałem biokatalizatorów w bardziej efektywny i wydajny sposób.. Umożliwi to w przyszłości projektowanie procesów enzymatycznych prowadzonych w reaktorach wspomaganych magnetycznie.

Opiekun: