Wpływ wirującego pola magnetycznego na aktywność lakazy i peroksydazy Dyp1B w procesie modyfikacji ligniny i dekompozycji barwników syntetycznych

Wartość projektu
98 760,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agata Wasak
Opis

Celem projektu jest analiza wpływu wirującego pola magnetycznego (WPM) na aktywność enzymatyczną i proces modyfikacji wybranych rodzajów lignin i barwników syntetycznych, wykorzystując natywną oraz immobilizowaną lakazę z grzyba Trametes sp. oraz peroksydazy Dyp1B z bakterii Pseudomonas fluorescens Pf-5. Projekt zakłada określenie istoty wpływu WPM o różnej częstotliwości, natężeniu i zmiennym czasie ekspozycji, na aktywność analizowanych oksydoreduktaz w formie natywnej oraz immobilizowanej na modyfikowanych nośnikach ferromagnetycznych.
Projekt przedstawia nowatorskie rozwiązania z zakresu enzymologii inżynierii bioprocesowej i biotechnologii. Przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu tych dziedzin, jak również ochrony środowiska, pozwalając w dalszej perspektywie na opracowanie alternatywnych metod waloryzacji ligniny i degradacji barwników syntetycznych. Ponadto opracowanie na podstawie uzyskanych wyników, ukierunkowanego procesu waloryzacji rozkładu ligniny (biologiczny produkt odpadowy), jest szansą na pozyskanie użytecznych związków aromatycznych nie drogą ich sztucznej syntezy, ale z naturalnego i niezależnego od wahań cen ropy naftowej źródła.

Kierownik projektu: Agata Wasak

Opiekun: