Wpływ uwalniania metalicznych nanostruktur z budowlanych kompozytów cementowych na wybrane mikroorganizmy

Wartość projektu
149 400,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Paweł Sikora
Opis

Intensywny rozwój nanotechnologii pozwala na produkcję nowoczesnych kompozytów cementowych. Skala produkcji i szeroki wachlarz zastosowań nanomateriałów sprawiły, iż obecność tych struktur w środowisku stała się nieuchronna, efektem czego może być uwalnianie nanomateriałów do środowiska.
Celem projektu jest poznanie wpływu uwalniania się najpopularniejszych metalicznych nanostruktur stosowanych do produkcji budowlanych kompozytów cementowych w trakcie cyklu życia obiektu budowlanego na wybrane mikroorganizmy. Ocena toksyczności uwolnionych nanostruktur z kompozytu cementowego określona zostanie za pomocą testów mikrobiologicznych na wybranych bakteriach środowiskowych.
Dzięki temu możliwe będzie poznanie w jakiej ilości dane nanomateriały uwalniają się z kompozytu cementowego (w zależności od rodzaju warunków środowiskowych), a także „czy i jaki?” wpływ mają na wybrane mikroorganizmy. Pozyskana wiedza  pozwoli na ukierunkowanie dalszych badań nad zagadnieniem zastosowania nanomateriałów w budownictwie, a w szczególności w budowlanych kompozytach cementowych. Rezultaty projektu mogą mieć istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego oraz zdrowia ludzkiego.

Kierownik projektu: dr inż.  Paweł Sikora

Opiekun: