Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PED

Wartość projektu
49 730,00
PLN
Źródło finansowania
Miniatura 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Roman Jędrzejewski
Opis

Otrzymywanie cienkich warstw z polimerowych materiałów sensorycznych wymaga narzędzia zapewniającego zachowanie planowanej struktury chemicznej materiału. Przydatność technologii PED (Pulsed Electron Beam Deposition) w tym zakresie została potwierdzona dla prostych materiałów polimerowych. Jednakże zupełnie nowe wyzwanie stanowią materiały kompozytowe o największym potencjale zastosowania jako materiału sensorycznego. Badania prowadzone w ramach tego działania stanowić będą ważny krok na drodze do zrozumienia procesu osadzania powłok kompozytowych metodą PED. Zrozumienie mechanizmu ablacji i osadzania materiałów kompozytowych metodą PED pozwoli na świadome kontrolowanie procesu otrzymania cienkich powłok kompozytowych.
Planowane do realizacji badania stanowią istotny kierunek rozwoju inżynierii materiałowej w obszarze otrzymywania i charakterystyki cienkich powłok polimerowych oraz otworzą zupełnie nowe możliwości w zakresie otrzymywania cienkich powłok kompozytowych o zadanych właściwościach fizykochemicznych.

 

Opiekun: