Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina

Wartość projektu
165 800,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kamila Pachnowska
Opis

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad zjawiskiem neutralizacji mikroorganizmów w moszczu winogronowym przy pomocy promieniowania UV-C i nanometrycznego ditlenku tytanu immobilizowanego na powierzchni nanocząstek magnetycznych. Ponadto badane będą potencjalne zanieczyszczenia metalem i wpływ stosowanych metod na stabilność związków organicznych. Początkowo przeprowadzone zostaną prace nad oceną bezpośredniego wpływu każdej metody na żywotność mikroorganizmów: UV-C (fotoliza), i fotoaktywne nanomateriały (fizyczne uszkodzenia komórek). Wyniki tych badań umożliwiają wstępną ocenę wpływu nanomateriałów na produkty spożywcze i posłużą za wzór do dalszych prac poznawczych obejmujących połączenie właściwości promieniowania UV-C i nanomateriałów fotoaktywnych – zjawisko fotokatalizy.
Analiza zjawisk zachodzących między nanostrukturami i mikroorganizmami pozwoli zrozumieć ich działanie oraz ocenić skuteczność antybakteryjną i antygrzybiczą. Otrzymane wyniki badań mogą mieć wpływ na rozwój innowacyjnych metod przetwarzania żywności z troską o zdrowie konsumentów.

Kierownik projektu: mgr inż. Kamila Pachnowska

Opiekun: