Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami

Wartość projektu
438 600,00
PLN
Źródło finansowania
Opus 16
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Lilla Mielnik
Opis

Celem badań jest poszerzenie wiedzy na temat procesów wzajemnego oddziaływania między frakcją humin glebowej materii organicznej a substancjami czynnymi pestycydów. Podjęte badania dostarczą nowych informacji i pozwolą na uzyskanie odpowiedzi, czy i w jaki sposób zróżnicowanie składu chemicznego humin może wpływać na siłę połączeń pestycydów i ich trwałość w glebie, a także czy struktura molekularna humin może być modyfikowana w wyniku procesów sorpcji pestycydów. Badania będą przeprowadzone przez cztery wiodące w kraju laboratoria zajmujące się problematyką glebowej materii organicznej i dotyczyć będą charakterystyki spektroskopowej frakcji humin. Unikatową cechą tego projektu jest kompleksowa ocena właściwości wybranych frakcji substancji humusowych i skutków ich niejednorodności na transformację i retencję pestycydów w glebie. Ponadto planowane badania umożliwią pełniejsze wyjaśnienie w jaki sposób pestycydy wpływają na transformację glebowej materii organicznej i jaką rolę odgrywają huminy w akumulacji pestycydów w glebie.

Całkowita wartość projektu: 1 263 000,0 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu /Lider/,
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy instytut Badawczy,
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Uniwersytet Wrocławski
     
Opiekun: