Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi

Wartość projektu
37 129,30
PLN
Źródło finansowania
WFOŚiGW w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Barbara Krzeszowiak
Opis

Celem projektu jest wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Ośrodka Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi ZUT w Szczecinie.

Opiekun: