Uczeń studentem – działania informacyjno – szkoleniowe podnoszące świadomość korzyści płynących z edukacji na studiach wyższych

Wartość projektu
49 269,32
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Alicja Stępniak
Opis

Działania informacyjno – szkoleniowe, które podniosły świadomość korzyści płynących z edukacji na studiach wyższych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Podczas 4 edycji spotkań w formie zajęć wykładowo-warsztatowych przedstawione zostały korzyści, jakie płyną ze studiowania na uczelni wyższej oraz perspektywy, jakie otwierają się przed młodymi ludźmi po zakończeniu studiów. Celem projektu było także zaprezentowanie oferty edukacyjnej ZUT, jako uczelni dającej szerokie możliwości rozwoju studentom m.in. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jednostki organizacyjnej ZUT, jako dodatkowej możliwości odbywania szkoleń i rozwoju podczas studiów. Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach. Kierunki kształcenia oferowane przez partnera (m.in. technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego) wskazują na zbieżność tych dziedzin kształcenia z kierunkami studiów podyplomowych oferowanych przez ZUT w Szczecinie.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. ALICJA STĘPNIAK

Opiekun: