Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie

Wartość projektu
8 318 883,22
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw.
Opis

Zwiększenie liczby studentów na kierunkach:

  • Automatyka i Robotyka,
  • Inżynieria Materiałowa,
  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Mechatronika,

prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydział Elektryczny.
Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów było przyznanie stypendiów (w wysokości 1000zł/miesiąc) najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane było w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.
Projekt zakładał również przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki na studiach I stopnia dla wszystkich studentów kierunków, uzyskanie przez studentów dodatkowych uprawnień i certyfikatów, wykłady prowadzone przez zagranicznych profesorów, wyjazdy grupowe na specjalistyczne targi i do wybranych zakładów pracy i inne.

KONTAKT: kierownik projektu: dr hab. inż. KRZYSZTOF PIETRUSEWICZ

Opiekun: