Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunku inżynieria materiałowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wartość projektu
1 230 919,87
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Magdalena Kwiatkowska
Opis

Zwiększenie liczby studentów kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Projekt zakłada realizację:

  • programu stypendialnego – stypendia przyznawane są najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce. Projekt przewiduje wypłatę stypendium w wysokości 1000 zł, przez 10 miesięcy w roku,
  • programów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla wszystkich studentów na kierunku,
  • podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku zamawianym w postaci: opracowania i wydania skryptu, wyjazdów i udziału w targach krajowych i zagranicznych, zwiedzanie zakładów pracy, instytutów badawczych w kraju i za granicą, wykłady zapraszanych wykładowców z innych uczelni i z zagranicznych uczelni, wykłady prezentacje i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm, uzyskanie przez studentów certyfikatu SolidWorks, oraz uprawnień SEP, staże w zakładach pracy.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. MAGDALENA KWIATKOWSKA

Opiekun: