Twoja nowa szansa zawodowa-kompleksowy program typu outplacement

Wartość projektu
1 132 521,06
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zachodniopomorskie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Adrianna Gudzowska
Opis

Zmniejszenie negatywnych skutków zwolnień będących konsekwencją procesu modernizacji ZUT, względem 60-ciu pracowników uczelni zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem typu outplacement. Osoby wykazujące chęć uczestnictwa w projekcie otrzymały możliwość wyboru ścieżki wsparcia, tj. ścieżka przedsiębiorcza lub ścieżka szkoleniowa. Ścieżką szkoleniową zostało objętych 45 osób, które otrzymały wsparcie w postaci organizacji szkoleń zewnętrznych. Pozostali uczestnicy, tj. 15 osób w ramach realizowanych działań projektowych otrzymali jednorazową dotację na otwarcie działalności gospodarczej.
W dłuższej perspektywie udział w projekcie przyczynił się do zniwelowania strachu przed bezrobociem i nieznaną drogą zawodową, wzrostu pewności siebie, podniesienia poczucia własnej wartości, podniesienia aktywnej postawy na rynku pracy i zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia u nowego pracodawcy.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr ADRIANNA GUDZOWSKA

Opiekun: