Trzeci Wiek Technologicznie

Wartość projektu
1 671 480,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Trzeci Wiek Technologicznie jest wielotematycznym nowatorskim projektem skierowanym do seniorów (60+) z województwa zachodniopomorskiego. Bogaty program kształcenia, opracowany we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zawiera w swojej ofercie
ok. 50 godziny cykl zajęć, związanych głównie z najnowszymi technologiami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy z 12 jednostek uczelni. Łącznie w projekcie przewiduje się udział minimum 900 seniorów w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2021. Uczelnia w ramach projektu nawiąże formalną współpracę z 4 podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i zakres merytoryczny działalności związane są z celami projektu.  Każda edycja zakończy się uroczystą konferencją połączoną z prezentacjami pn. Aktywny Senior. Precyzyjnie dopasowana forma zajęć uwzględnienia potrzeby
i oczekiwania grupy docelowej, podniesie poziom wiedzy z zakresu dziedzin naukowych, jakie reprezentuje ZUT w Szczecinie oraz przyczyni się do znacznej aktywizacji społecznej.
Zajęcia w formie interakcyjnych warsztatów i laboratoriów poszerzą wiedzę praktyczną szczególnie z zakresu: prawidłowego korzystania z nowoczesnych środków komunikacji oraz urządzeń elektronicznych, zastosowania innowacyjnych technologii w produkcji, przemyśle, rolnictwie, które bardzo często spotykamy w życiu codziennym i w gospodarstwach domowych. Dodatkowo w profilaktyce i sposobie żywienia oraz zasad prawidłowej aktywności psycho-fizycznej. Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać i realizować swoje zainteresowania oraz brać udział w niecodziennych i trudno dostępnych zajęciach edukacyjnych oraz realizować się artystycznie. Dzięki pozyskanym środkom, oferta będzie dostępna przede wszystkim dla osób spoza Szczecina, dla których często koszt dojazdu wraz z opłatą za zajęcia jest zbyt wysoki aby móc wziąć w nich udział. Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzając ich chęć do dalszego zgłębiania wiedzy.

 

Opiekun: