Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego SZN-21

Wartość projektu
1 146 209,15
PLN
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sebastian Król
Opis

Projekt polega na przekwalifikowaniu statku rybackiego SZN-21 na działalność inną niż rybołówstwo komercyjne, tj. na działalność niedochodową jako działalność o charakterze niezarobkowym polegająca głównie na prowadzeniu statutowych działań uczelni, w tym: zajęć dydaktycznych, badań naukowych, a ponadto prezentacji jednostki jako wielozadaniowej pokładowej łodzi rybackiej, która wykorzystuje do połowów zarówno narzędzia stawne (pasywne) jak i narzędzia ciągnione stosowane w rybołówstwie bałtyckim.

KONTAKT: dr inż. Sebastian Król, tel. 091 449 449 6633, e-mail: sebastian.krol@zut.edu.pl

Opiekun: