Training new competencies in LNG for cross-border growth

Wartość projektu
9 705,00
EURO
Źródło finansowania
PROGRAM Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Maciej Taczała prof. nadzw.
Opis

Projekt realizowany na potrzeby zgromadzenia danych na etapie tworzenia koncepcji projektu i niezbędnego konsorcjum. W dalszej perspektywie celem jest przekazanie przedsiębiorcom wiedzy i kompetencji z zakresu technologii LNG (skroplonego gazu ziemnego), co umożliwi im wykonanie prac dotyczących eksploatacji i utrzymania infrastruktury i środków transportu LNG na podobnym poziomie w różnych krajach należących do regionu Południowego Bałtyku. Główne spodziewane wyniki obejmą między innymi wzmocnienie współpracy transgranicznej między krajami objętymi projektem w zakresie LNG poprzez tworzenie wspólnych standardów dotyczących zarządzania wiedzą, jak również wzrost liczby osób posiadających konkretną wiedzę uzyskaną podczas wspólnych szkoleń i certyfikację na poziomie transgranicznym.

KONTAKT: Dziekan WTMiT Maciej Taczała, Maciej.Taczala@zut.edu.pl

Opiekun: