Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji

Wartość projektu
655 938,62
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Bartosz Powałka
Opis

Projekt ma na celu opracowanie konstrukcji lekkiej tokarki o pionowej konstrukcji. Konstrukcja tokarki będzie uwzględniała wykonanie elementów korpusowych z nowych innowacyjnych materiałów.  Innowacyjny materiał elementów korpusowych powstanie dzięki połączeniu stalowego szkieletu nośnego z materiałem wypełniającym o podwyższonych właściwościach tłumiących, tworząc materiał kompozytowy. W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną badania doświadczalne różnych rodzajów składników materiałowych wchodzących w skład materiału wypełniającego. W wyniku przeprowadzonych badań doświadczalnych uzyska się parametry materiałowe materiału kompozytowego, które zostaną wykorzystane do budowy numerycznego modelu tokarki, a następnie, na drodze symulacji numerycznych, sprawdzenia właściwości dynamicznych konstrukcji nośnej wykonanej z różnych rodzajów materiałów wypełniających i wybraniu najbardziej efektywnego materiału na wypełnienie. Działania te mają na celu zapewnienie niewielkiej masy przy jednoczesnej dobrej sztywności statycznej i dynamicznej tokarki gwarantując wysoką jakość obrabianych detali. W ramach prowadzonych prac zostanie opracowana metoda kompensacji odkształceń statycznych tokarki podczas toczenia elementów typu tarcza, co umożliwi zwiększenie dokładności obróbki. Ponadto zostanie opracowany algorytm doboru prędkości obrotowej wrzeciona dla obróbki elementów typu tarcza poprawiający właściwości dynamiczne tokarki podczas toczenia. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie prototypu lekkiej tokarki pionowej wykonanej z nowo opracowanego materiału konstrukcyjnego z zaimplementowanymi w układzie sterowania algorytmami kompensacji odkształceń statycznych, algorytm doboru prędkości obrotowej wrzeciona. Prototyp zostanie zweryfikowany podczas prób pracą.

KONTAKT: Kierownik projektu: Bartosz Powałka, 449 4930

Opiekun: