Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wartość projektu
4 718 994,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Anna Marel-Palenica
Opis

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w trzech budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji energetycznej obiektów. Inwestycja przyczyni się do uzupełnienia braków w istniejącym systemie energetycznym budynków oraz pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza.

 

Opiekun: