Telemedycyna – element e-zdrowia WZP

Wartość projektu
970 692,89
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Polepszenie jakości obsługi pacjentów zgłaszających się do szpitali Województwa Zachodniopomorskiego. Uruchomienie platform sprzętowo-programowej może przyczynić się do zwiększenia szybkości i jakości prowadzenia badań oraz wykonywania odpisów diagnostycznych. Działania te umożliwią skrócenie czasu od badania do opisu badania. Dodatkowo skojarzenie poprzez system ośrodków wykonujących badania diagnostyczne w wysokiej klasy specjalistami opisującymi badania może zapewnić taką usługę szpitalom, w których takie opisy nie mogą być wykonywane. Dzięki temu możliwe będzie zaoferowanie przez te pierwsze ośrodki usług dotychczas niedostępnych dla ich pacjentów. Wykorzystanie specjalnie zabezpieczonych transmisyjnych kanałów internetowych dodatkowo znacznie skróci czas niezbędny do wykonania takich czynności. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki innowacyjnej aplikacji transakcyjnej uruchomionej w Akademickim Centrum Informatyki.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI

Opiekun: