Technologiczna Akademia Mediów

Wartość projektu
382 625,00
PLN
Źródło finansowania
Źródło finansowania

Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Projekt Technologiczna Akademia Mediów przewiduje opracowanie nowatorskiego i indywidualnego programu kształcenia w zakresie dziennikarstwa, fotografii, realizacji dźwięku, montażu i produkcji video. Zajęcia będą prowadzone przez zespół profesjonalistów, w którego składzie znajdą się nauczyciele akademiccy jak również dziennikarze, redaktorzy, profesjonalni fotografowie i operatorzy kamer. Efektem przeprowadzonych w oparciu
o opracowania programowe zajęć, będzie podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, rozwijanie zainteresowań i pasji, pobudzenie aktywności kulturalnej i edukacyjnej, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacje zawodową. Odpowiednio dobrana grupa docelowa, skupia zarówno uczniów szkół podstawowych i średnich, jak również osoby, które zakończyły edukację, w tym grupę senioralną oraz osoby niepełnosprawne. Specyfika projektu oraz zaplanowane miejsca jego realizacji, spełniają wszelkie wymogi aby móc prowadzić zajęcia dla tak szerokiej grupy społecznej. Łącznie planujemy objąć wsparciem min. 600 osób, podczas trzech rocznych edycji akademii.

Projekt jest podzielony tematycznie na dwa zadania. Każde zadanie składa się z trzech, czterogodzinnych modułów tematycznych.
Zadanie 1. Nowe technologie w filmie i fotografii
a) obsługa aparatów cyfrowych, kamer cyfrowych oraz urządzeń do rejestracji i stabilizacji obrazów
b) rola światła w fotografii i filmie
c) tajniki montażu i postprocessingu materiałów foto i video (motion  & performing capture, greenscreen)
d) zapoznanie z podstawami obsługi programów do obróbki (ADPhotoshop, ADPremiere, Cinema4D)
Zadanie 2. Podstawy dziennikarstwa reportażowego z elementami realizacji dźwiękowej i montażu.
a) dziennikarstwo radiowe
b) warsztaty reportażowe
c) warsztaty lektorskie z emisją głosu
d) montaż i realizacja dźwięku
Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzając ich chęć do dalszego zgłębiania wiedzy oraz wpłynąć na rozwój własny i aktywizację zawodową.   

 

Opiekun: