Szkolenie w Zakresie Uprawy Winorośli i Produkcji Wina

Wartość projektu
47 650,00
PLN
Źródło finansowania
Pomoc Techniczna w ramach Planu Działania KSOW dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2011,3.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Piotr Chełpiński
Opis

Zainteresowanie rolników i przedsiębiorców innowacyjnymi uprawami oraz stworzenie alternatywnych możliwości, jakie daje uprawa winorośli z uwagi, iż bardzo modnym w ostatnim czasie zjawiskiem stała się tak zwana turystyka winiarska, czyli enoturystyka (jako szybko rozwijająca się gałąź przemysłu turystycznego na świecie).
Przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej oraz szkolenie rolników i właścicieli gospodarstw rolnych miało na celu spopularyzowanie uprawy winorośli. Wykorzystanie zaistniałych zmian warunków klimatycznych pozwoliło na restrukturyzację gospodarstw rolnych w kierunku uprawy winorośli i produkcji wina, a co za tym idzie na poprawę atrakcyjności tych gospodarstw i warunków życia ludności wiejskiej. Kurs kierowany był do osób zawodowo związanych z rolnictwem i przetwórstwem owoców oraz absolwentów szkół rolniczych i ogrodniczych.

KONTAKT: kierownik projektu: dr hab. inż. PIOTR CHEŁPIŃSKI

Opiekun: