„SZKOŁA ORŁÓW”

Wartość projektu
1 704 201,66
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Piotr Sulikowski
Opis

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZUT w Szczecinie otrzymał dofinansowanie na realizację Szkoły Orłów ZUT dla wybitnie uzdolnionych studentów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.
Najlepsi studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy są laureatami olimpiad przedmiotowych zostaną wyłonieni w drodze konkursu i otrzymają m.in.:
•    indywidualne wsparcie Tutora, tj. wskazanego nauczyciela akademickiego przez okres maks. 27 miesięcy (w wymiarze śr. 1 godz. tygodniowo – 30 godz. w roku akad.),
•    wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie.
W roku akademickim 2020/2021 rekrutacja obejmie najlepszych studentów po I roku studiów.

Opiekun: