System wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi

Wartość projektu
441 000,00
PLN
Źródło finansowania
Innowacje Społeczne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Joanna Kołodziejczyk
Opis

Celem prac wykonanych przez zespół Wydziału Informatyki ZUT w ramach projektu było przeprowadzenie analizy, przygotowanie projektu i oprogramowanie systemu informatycznego (akronim SYSABA) wspierającego codzienną pracę terapeutów ośrodków i szkół wykorzystujących Stosowaną Analizę Zachowania (ABA). ABA jest używana głównie w terapii dzieci z autyzmem, a szerzej w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

ZUT brał udział jako partner w projekcie w fazie badawczej, która trwała 2 lata i była podzielone na cztery zadania. Zadanie pierwsze obejmowało m. in.:

  1. Analizę wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu informatycznego
  2. Opracowanie modeli funkcji i procesów w postaci diagramów DFD.
  3. Wykonanie semantycznego modelu danych: wyodrębnienie obiektów i ich atrybutów oraz relacji pomiędzy nimi w tym utworzenie diagramu związków encji SERM.

Głównymi wynikami prac w zadaniu drugim było:

  1. Utworzenie modelu logicznego bazy danych dla systemu SYSABA.
  1. Fizyczna realizacja zaprojektowanej bazy danych.
  2. Opracowanie diagramów życia obiektów (diagramy ELH) i zmian stanów (diagramy STD).
  3. Zbudowanie aplikacji do obsługiwania wprowadzania danych na potrzeby kolejnego zadania – do poziomu tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Trzecie zadanie skupione było na module statystycznym i pracach nad wykorzystaniem metod adekwatnych do gromadzonych w procesie terapeutycznym danych pozwalających na prognozowanie i wyznaczanie trendów uczenia.

  1. Oprogramowanie modułu wprowadzania notowań z przebiegu terapii i modułu do eksportu danych do analizy w roboczym programie SYSABA.
  2. Opracowanie modułu do statycznej i dynamicznej analizy danych.
  3. Analiza danych zgromadzonych w procesie w tym analiza istotności atrybutów decyzyjnych .

W zadaniu czwartym i ostatnim ZUT wybrał podwykonawcę i nadzorował pracę nad implementacją wykonanego w ramach zadań 1-3 projektu systemu informatycznego. Wraz z zakończeniem fazy badawczej przekazano Liderowi projektu Polskiemu Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej nieodpłatną licencję na wykorzystanie systemu SYSABA.

System informatyczny SYSABA składa się z dwóch zintegrowanych przez bazę danych modułów (1) stacjonarnego do obsługi funkcji biurowo-terapeutycznych i (2) mobilnego przeznaczonego do notowań procesu uczeniu i redukcji zachowań trudnych u uczniów/pacjentów.

W fazie komercjalizacji system zostanie upowszechniony w ośrodkach terapeutycznych na zasadach bezpłatnej licencji. W początkowej fazie wdrożenia październik 2018 z systemu korzystało już 19 ośrodków.

Kierownik projektu: dr Joanna Kołodziejczyk

Opiekun: