Synteza różnorodnych alkaloidopodobnych pochodnych piperdyny jako nowych struktur wiodących potencjalnych leków

Wartość projektu
150 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 12
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Tomasz Idzik
Opis

Projekt oparty jest na doświadczeniu i wiedzy uzyskanej w badaniach reakcji addycji związków litoorganicznych magnezoorganicznych nowego typu (R3MgLi) do 2-(tio)pirydonów. Zasadniczym celem niniejszego projektu jest rozszerzenie tych badań na zastosowanie 2-(tio)pirydonów jako prostych prekursorów w syntezie nowych, strukturalnie zróżnicowanych pochodnych piperydyny, co służyć ma zwiększeniu możliwości znalezienia nowych struktur wiodących potencjalnych leków. Nowe, strukturalnie zróżnicowane pochodne piperydyny doprowadzą do otrzymania nowych struktur wiodących. Inspiracja różnorodnością strukturalną morfiny (benzomorfanów), haouaminy, halichloryny, cylindrycyny, cewaniny, emetyny i kamptotecynyoraz ich intrygująca aktywność biologiczna spowodowała, że nadrzędnym celem projektu jest opracowanie metod syntezy pochodnych piperydyny, które przypominają te alkaloidy. Proponowana strategia syntezy doskonale pasuje do nowoczesnych metod stosowanych w poszukiwaniu nowych leków, np.: do strategii nakierowanej na syntezę zróżnicowanych strukturalnie produktów oraz do jej modyfikacji, polegającej na uwzględnieniu w strukturze docelowego produktu elementu, który występuje w produkcie naturalnym lub znanej struktury wiodącej. Koncentrując się na syntezie układów wielopierścieniowych, celem projektu jest opracowanie nowych dróg syntezy związków alkaloidopodobnych głównie w wyniku halokarbocyklizcji oraz metatezy. Końcowym celem jest sprawdzenie, czy nowe układy policykliczne będą wykazywać aktywność przeciwnowotworową.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Jacek Idzik

Opiekun: