Synteza nowych, selenowych pochodnych 2-pirymidonu oraz 2-pirydonu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

Wartość projektu
49 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Łukasz Struk
Opis

Celem działania naukowego było przeprowadzenie badań wstępnych dotyczących syntezy nowych pochodnych selenoorganicznych opartych na szkieletach 2-pirydonu i 2-pirymidonu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, potwierdzonej wykonanymi badaniami biologicznymi. Przeprowadzone badania pozwoliły poszerzyć wiedzę w dziedzinie chemii organicznej z zakresu funkcjonalizacji układów pirydyny, 2-pirydonów, δ-laktamów związkami zawierającymi selen (np. odczynnik Woollinsa, diselenki). Wykonane doświadczenia wniosły nowe informacje  do potencjalnego opracowania skutecznej metody otrzymywania pochodnych z układem pirymidyno-2-selenu. Wykonane badania w zakresie badań biologicznych i określenia właściwości przeciwrakowych przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w dziedzinie chemii medycznej.

 

Opiekun: