Synteza nowych, selenowych pochodnych 2-pirymidonu oraz 2-pirydonu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

Wartość projektu
49 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Łukasz Struk
Opis

Celem realizowanego działania naukowego  jest otrzymanie nowych związków zawierających w swojej strukturze atom(y) selenu. Do tej pory synteza takich związków nie była przedmiotem badań, w związku z czym otrzymanie takich nowych połączeń selenoorganicznych rozszerzy podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnej syntezy organicznej. Ponadto, na podstawie danych literaturowych, przewiduje się, że otrzymane pochodne będą wykazywały aktywność biologiczną, ukierunkowaną na działanie przeciwnowotworowe.

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Struk

 

Opiekun: