Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania leków

Wartość projektu
1 179 250,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż.Agnieszka Izabela Piegat
Opis

Celem projektu byłat synteza i charakterystyka nowych układów polimerowych mających zdolność do samoorganizacji, do zastosowań biomedycznych, polegających na możliwości enkapsulacji wybranych substancji aktywnych biologicznie. Przedmiotem badań były innowacyjne układy nanostrukturalne o założonej budowie micelarno-dendrymerycznej, otrzymane na podstawie pochodnych chitozanu i kwasów tłuszczowych (kopolimery szczepione i blokowe) oraz modyfikowanych dimerów kwasów tłuszczowych.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Izabela Piegat

Opiekun: