Stypendium doktoranckie w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy I"

Wartość projektu
2 341 316,56
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Opis

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy zatrudniającym go przedsiębiorcą.
Projekt obejmuje 8 doktorantów, którzy podjęli studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej ZUT w Szczecinie, a jego efektem ma być przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.

 

Opiekun: