Stymulacja metabolizmu wtórnego bakterii nanomateriałami

Wartość projektu
209 600,00
PLN
Źródło finansowania
Preludium 16
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Adrian Augustyniak
Opis

Projekt ma na celu ocenę procesu stymulacji bakterii nanomateriałami hybrydowymi.
Dane naukowe wskazują, że istnieje możliwość stymulowania bakterii nanomateriałami do wytwarzania użytecznych substancji. W biotechnologii wykorzystuje się wiele bakterii do wytwarzania substancji wykorzystywanych w medycynie. Wśród nich są bakterie z rodzajów Pseudomonas i Streptomyces. Bakterie te mogą być potencjalnie stymulowane strukturami hybrydowymi. Poznanie mechanizmów tej stymulacji pozwoli zrozumieć jak nanomateriały mogą zostać wykorzystane do produkcji antybiotyków, surfaktantów i barwników. Substancje te mają duże znaczenie dla współczesnej cywilizacji. 

Opiekun: