Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli – z rozszerzonym programem obejmującym stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych na Politechnice Szczecińskiej

Wartość projektu
271 963,44
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Elwira Wróblewska
Opis

Zapewnienie bezpośredniego wsparcia w rozwoju zawodowym grupie nauczycieli poprzez:

  • zdobycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, które umożliwią rozpoczęcie nauczania nowego przedmiotu,
  • zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych,
  • zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu kształcenia ustawicznego.

Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na podniesienie kwalifikacji grupy nauczycieli biorącej udział w projekcie oraz zmniejszenie dysproporcji wynikających ze statusu majątkowego.  
Projekt dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia 3-semestralnych studiów podyplomowych z chemii z rozszerzonym programem obejmującym stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych. W ramach studiów odbyły się m.in. wykłady, ćwiczenia i laboratoria z podstaw chemii (chemia organiczna, nieorganiczna i fizyczna), dydaktyki chemii, metodyki eksperymentu szkolnego, technologii informatycznej oraz zastosowania nowoczesnych technik multimedialnych. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej i wydaniem świadectwa ukończenia, które dały uprawnienia nauczania drugiego przedmiotu – chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. ELWIRA K. WRÓBLEWSKA

Opiekun: