Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnego

Wartość projektu
49 993,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Magdalena Kwiatkowska
Opis

Celem realizowanego w ramach projektu działania naukowego była modyfikacja budowy chemicznej poliestrów furanowych w kierunku otrzymywania kopolimerów multiblokowych o właściwościach elastomerów termoplastycznych (TPE). Cechą takich kopolimerów jest rozmieszczenie w makrocząsteczce segmentów sztywnych(tu furanowo-estrowych) i giętkich (amorficznych o bardzo dużej giętkości makrocząsteczek), dzięki czemu w materiale tworzy się bardzo specyficzna wielofazowa mikrostruktura. W efekcie materiał wykazuje zdolność do bardzo dużych odkształceń typowych dla elastomerów i daje się łatwo przetwarzać jako typowy termoplast.
Zrealizowane badania pozwoliły na opracowanie sposobu wytwarzania i charakterystykę nowych bio-kopolimerów multiblokowych o właściwościach elastomerowych i przetwarzalności typowej dla termoplastów. TPE ze względu na szereg właściwości fizyko-mechanicznych są dynamicznie rozwijającą się grupą materiałów . To ważny argument do poszukiwania możliwości ich wytwarzania z substratów pozyskiwanych z roślin, ograniczając zużycie nieodtwarzalnych substratów naturalnych.

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Kwiatkowska

Opiekun: