Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zrównoważonego rozwoju agroekosystemu

Wartość projektu
433 750,00
PLN
Źródło finansowania
BIOSTRATEG III
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
Opis

Głównym celem projektu (akronim BioHerOd) jest opracowanie, rozpowszechnienie i przygotowanie do wdrożenia strategii zrównoważonego odchwaszczania, aby zapobiec występowaniu w Polsce biotypów chwastów odpornych na herbicydy i wyeliminować (jeśli się pojawią) biotypy.
Projekt realizowany jest w ramach III konkursu BIOSTRATEG, poprawi on międzynarodową pozycję Polski w dziedzinach chwastów i transferu innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu do sektorów społecznych i gospodarczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w fazie A projektu oraz poprzez podjęcie kroków w celu przygotowania do wdrożenia wyników badań w fazie B.

Projekt realizowany jest przez 14 wykonawców.
Całkowita wartość projektu  11 613 109,00 zł

Opiekun: