Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego

Wartość projektu
14 910,00
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Fundusz Małych Projektów)
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Wojciech Zbaraszewski
Opis

Naukowe rozpoznanie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju niemieckiej turystyki transgranicznej Euroregionie Pomerania. Pomimo niewielkiej odległości i bardzo ciekawych walorów turystycznych po stronie polskiej, dawna granica stanowi częstokroć barierę dla turystów niemieckich, którzy ograniczają swoją turystykę do obszarów znajdujących się po stronie niemieckiej. W pilotażowym badaniu na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego zostaną wskazane bariery rozwoju niemieckiej turystyki w Polsce. Projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerem po stronie niemieckiej jest Uniwersytet w Greifswaldzie.
W ramach projektu planuje się:

  • Przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów niemieckich: w Niemczech (Ahlbeck i Heringsdorf) oraz w Polsce (Międzyzdroje),
  • Zorganizowanie warsztatów w Polsce (w Międzyzdrojach oraz w Szczecinie),
  • Zorganizowanie konferencji naukowej w Niemczech (Greifswald),
  • Wydanie monografii (w języku polskim i niemieckim) poświęconej społeczno-ekonomicznym uwarunkowaniom rozwoju turystyki transgranicznej,
  • Opublikowanie artykułu (w języku angielskim), w którym zostaną przedstawione wyniki badań.

KONTAKT: kierownik projektu: dr WOJCIECH ZBARASZEWSKI

Opiekun: