Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality of sewage sludge

Wartość projektu
12 000,00
EURO
Źródło finansowania
Program Interreg Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
Opis

Projekt dotyczy kompleksowej oceny jakości technologii przetwarzania osadów pościekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków. Dotyczy aspektów oceny wpływu jakości ścieków na zawartość substancji szkodliwych w osadach (przede wszystkim metali ciężkich), technologii powtórnego wykorzystania osadów (kompostowanie, biogazownie) jak również zwiększenia efektywności energetycznej przetwarzania osadu. Dodatkowe aspekty dotyczą wzrostu akceptowalności przetwarzania osadu poprzez redukcję uciążliwych odorów oraz hermetyzację procesów. Konsorcjum projektowe obejmuje partnerów z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy.

KONTAKT: dr hab. inż. Marcin Hołub, tel. 091 449 4693, e-mail: mholub@zut.edu.pl

Opiekun: