Skojarzony system gospodarki energetycznej na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu wykorzystujący odnawialne źródła energii

Wartość projektu
1 951 237,42
PLN
Źródło finansowania
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Tomasz Łokietek
Opis

Przedsięwzięcie wpisuje się w typ projektu:  budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej.
Przedsięwzięcie polega na zwiększeniu produkcji energii cieplnej z OZE na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedmiotem wykonania prac przewidzianych w projekcie będą:
•    gruntowe pompy ciepła wraz z zasobnikami buforowymi ciepła i chłodu,
•    pompy ciepła z panelami słonecznymi termodynamicznymi,
•    doprowadzenia ciepła i chłodu technologicznego do istniejącej centrali klimatyzacyjnej,
•    monitoring parametrów pracy systemu.


Kierownik projektu: dr Tomasz Łokietek

Image removed.

Opiekun: