SidaTim Novel Pathways of Biomass Production: Assessing the Potential of Sida hermaphrodita and Valuable Timber Trees

Wartość projektu
199 000,00
EURO
Źródło finansowania
ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Marek Mieczysław Bury
Opis

SidaTim – Nowatorskie ścieżki produkcji biomasy: ocena potencjału Sida hermaphrodita i wartościowych roślin drzewiastych (całkowita wartość projektu: 1 289 000 €)

 Celem projektu jest ocena potencjału produkcyjnego i wykorzystania przemysłowego i energetycznego pionierskich gatunków roślin w Polsce i Europie oraz możliwości produkcji wartościowych gatunków drzew w tzw. marginalnych systemach agro-leśnych i porównanie wytworzonej tam biomasyz biomasą roślin zielnych.

Partnerzy konsorcjum:

  • Albert-Ludwigs-University Freiburg, Niemcy - Lider
  • Centre of Experts - Lower Saxony Network for Renewable Resources e.V., Niemcy
  • Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Włochy
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Włochy
  • Cranfield University, Wielka Brytania
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Kierownik projektu: dr hab. Marek Mieczysław Bury

Opiekun: