Sferyczne nanokompozyty oparte na węglu do magazynowania energii

Wartość projektu
649 900,00
PLN
Źródło finansowania
BEETHOVEN; edycja 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Xuecheng Chen
Opis

Celem niniejszego projektu jest wytworzenie nowych sferycznych hybrydowych nanomateriałów węglowych do zastosowania jako materiały anodowe w bateriach litowo-jonowych. Materiały wyjściowe ze szczególnie wysoką potencjalną pojemnością magazynowania energii są przekształcane w rzeczywiste materiały do magazynowania energii za pomocą funkcjonalizacji do nanohybryd węglowych. Zazwyczaj będzie to wymagało:
•    aktywnych nanomateriałów zapewniających zwiększoną zdolność do niwelowania naprężeń indukowanych w czasie cyklów (wykorzystanie nanostrukturalnych materiałów znosi także ograniczenia kinetyczne obserwowane dla ich makroskopowych odpowiedników)
•    nanomateriałów węglowych tworzących przewodzącą sieć, która będzie stabilna podczas reakcji elektrochemicznych
•    silnych wiązań pomiędzy materiałami aktywnymi a węglowymi bądź enkapsulacji aktywnych materiałów w strukturze węglowej w celu zapewnienia elektrycznego kontaktu między nimi nawet po rozpadzie materiałów.
Powinno to również zapobiec aglomeracji aktywnych nanocząstek podczas cyklów ładowania/rozładowania. W celu realizacji powyższych punktów zakłada się zaprojektowanie odpowiednich materiałów oraz opracowanie metod ich syntezy.


Partner: Kirchhoff Institute of Physics, Heidelberg University, and Centre for Advanced Materials, Heidelberg University (UHD)

Kierownik projektu: dr hab. Xuecheng Chen

Opiekun: