Selektywne stapianie laserowe stopów o wysokiej entropii

Wartość projektu
38 516,00
PLN
Źródło finansowania
Miniatura 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Dariusz Grzesiak
Opis

Stopy o wysokiej entropii (ang. High Entropy Alloys – HEA) wzbudzają obecnie duże zainteresowanie jako
nowa generacja materiałów konstrukcyjnych. Wynika to z ich nadzwyczajnych właściwości, m.in. wysokiej
wytrzymałości, ciągliwości, czy też odporności korozyjnej. Stopy takie, w odróżnieniu od swoich
standardowych odpowiedników złożonych z jednego przeważającego pierwiastka (Fe, Al, Cu) i dodatków
stopowych, zawierają pięć lub więcej składników w równych lub niemal równych ilościach.
Celem pac badawczych zaplanowanych w projekcie jest analiza zjawisk zachodzących podczas wytwarzania in-situ HEA z mieszanin następujących proszków: Cr, Ni, Co, Fe, Mn, Si, Ti przy użyciu technologii selektywnego stapiania laserowego (ang. Selective Laser Melting – SLM). Zaplanowane działania będą polegały na zaprojektowaniu kilku różnych stopów złożonych z powyższych pierwiastków, przygotowaniu odpowiednich mieszanin proszków, a następnie wykorzystaniu ich w procesie SLM. Mieszaniny przygotowane zostaną poprzez mielenie w wysokoenergetycznym młynie kulowym. Wytworzone stopy poddane zostaną badaniom, które pozwolą scharakteryzować ich mikrostrukturę oraz przeanalizować wpływ zjawisk charakterystycznych dla technologii SLM na ich właściwości. Uzyskane wyniki pozwolą podjąć decyzję o zasadności prowadzenia dalszych badań w tym obszarze oraz ewentualnie sprecyzować węższy zakres wykorzystywanych pierwiastków. W planowanym projekcie wybrany zestaw lub zestawy pierwiastków zbadane zostaną bardziej wnikliwie, m.in. poprzez:
• analizę wpływu parametrów mielenia w wysokoenergetycznym młynie kulowym (czas mielenia, prędkość, stosunek wagowy kulek do proszku),
• analizę wpływu parametrów procesu SLM (objętościowa gęstość energii dostarczana do proszku w celu jego stopienia, strategie skanowania wiązką lasera),
• ocenę właściwości stopu w funkcji różnych udziałów poszczególnych pierwiastków.

Opiekun: