Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu (akronim: SEP)

Wartość projektu
9 920,00
EURO
Źródło finansowania
Interreg VA/FMP/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Wojciech Zbaraszewski
Opis

Celem projektu jest pilotażowe, naukowe rozpoznanie niemieckich uwarunkowań wdrożenia koncepcji miejscowości samowystarczalnych energetycznie, zapoznanie się z wdrożonymi rozważaniami, kierunkami ewolucji biowiosek, a także nawiązanie nowych i ugruntowanie dotychczasowych kontaktów pomiędzy samorządowcami i naukowcami.

KONTAKT: dr inż. Wojciech Zbaraszewski, wzbaraszewski@zut.edu.pl

Opiekun: