Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN

Wartość projektu
1 290 605,25
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletowa Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.
Cel ten został osiągnięty przez realizację poniższych celów szczegółowych:

  1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) - sieci miejskich MAN, dla  zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
  2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływającej na rozszerzenie możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN.
  3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiającą podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości.
  4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI

Opiekun: