Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego (ReeT)

Wartość projektu
20 220,00
EURO
Źródło finansowania
FMP/Interreg VA/FWPN
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Wojciech Zbaraszewski
Opis

Fundamentem projektu jest ocena ruchu turystycznego w Drawieńskim Parku Narodowym na bazie doświadczeń niemieckich i określenie regionalnych efektów ekonomicznych na przykładzie tego parku.
W ramach projektu planuje się:

  • przeprowadzenie badań ankietowych w Drawieńskim Parku Narodowym przez studentów,
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych połączonych z wyjazdem studyjnym do Parku Narodowego Muritz,
  • zorganizowanie konferencji w Wolińskim Parku Narodowym podczas której polscy i niemieccy specjaliści omówią i dokonają wymiany poglądów dotyczących przeprowadzonych badań, roli obszarów chronionych, a przede wszystkim oceny ekonomicznych efektów z turystyki w parku narodowym.

Kierownik projektu: dr Wojciech Zbaraszewski,  wzbaraszewski@zut.edu.pl,  506 836 245

Opiekun: