REGE - Współpraca transgraniczna między uczelniami i obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Wartość projektu
217 299,20
EURO
Źródło finansowania
Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Wojciech Zbaraszewski
Opis

Celem projektu na podstawie istniejącej współpracy transgranicznej jest stworzenie nowych wspólnych metod zbierania, analizy i oceny społecznych i regionalno-ekonomicznych efektów Wielkopowierzchniowych Obszarów Chronionych (WOC). Uczestniczące uczelnie zintensyfikują swoją współpracę zarówno w obszarze badań naukowych jak i na szczeblu studenckim oraz pomiędzy WOC a daną społecznością lokalną i przedsiębiorcami. Istotę działań w ramach projektu, oprócz stworzenia instrumentarium metodycznego, stanowi jego zastosowanie: nowe metody mają być proste, wykonalne i nadające się do zastosowania w obydwu krajach, prowadząc w ten sposób do porównywalności informacji. Innowacyjne będą tu zarówno wspólnie stworzone metody empiryczne, które mają umożliwić porównywalność transgraniczną, jak i formy aktywnej promocji w otoczeniu WOC.

Całkowita wartość projektu: 762 445,50 €

Partnerzy konsorcjum:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska – Lider
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Niemcy
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Niemcy
Uniwersytet Szczeciński, Polska

Kierownik projektu: dr Wojciech Zbaraszewski

 

Int5a_Programmlogo_mit_EU.png

"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.
Całkowita wartość trzyletniego projektu to 762.446 euro czyli 3.278.516 zł. 

Opiekun: