Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)

Wartość projektu
209 211,73
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Projekt MAN-HA realizowany jest przez jednostki MAN i KDM a rezultaty zostaną udostępnione dla uczelni wyższych, jednostek B+R, instytutów PAN, jak również studentów, podmiotów gospodarczych prowadzących badania naukowe oraz społeczeństwa ICT.
Projekt obejmuje:

  • dodanie wsparcia dla usług krytycznych,
  • powołanie polskiej federacji zarządzania tożsamością,
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w jednostkach MAN na poziomie dostępu z sieci PIONIER,
  • udostępnienie usługi przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych,
  • utworzenie centralnego punktu dostępu do usług PIONIERa,
  • realizacja rezerwacji ad-hoc,
  • integracja z chmurą publiczną,
  • udostępnienie chmurowej relacyjnej bazy danych,
  • wdrożenie federacji w Polskim Systemie Baz Bibliograficznych oraz w systemie Infona.

KONTAKT: Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bogusławski

Opiekun: