Publikacja naukowa „Wpływ rodzaju nawożenia azotowego na wielkość emisji podtlenku azotu w zmiennych warunkach odczynu gleby i gatunku uprawianych traw”

Wartość projektu
7 152,90
PLN
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich/Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Małgorzata Gałczyńska
Opis

Celem operacji jest określenie wielkości i rodzaju nawożenia sprzyjającego najmniejszej emisji podtlenku azotu. Szczegółowymi celami operacji są:
- określenie zróżnicowania oddziaływania nawożenia mineralnego i organicznego na wielkość emisji,
- określenie zróżnicowania oddziaływania nawożenia azotowego w zależności od pH gleby i gatunku traw.
Grupą docelową będą wszyscy rolnicy z terenu Pomorza Zachodniego, którzy użytkują w sposób intensywny trwałe użytki zielone.
Gospodarstwa rolne zainteresowane są stosowaniem jak najmniejszych dawek nawozowych/przy zachowaniu wysokich zysków z plonów. Rolnicy posiadając wysoką świadomość o szkodliwym wpływie gazów cieplarnianych będą zainteresowani ograniczeniem ich wpływu na środowisko poprzez swoją działalność rolniczą. Przedstawione w publikacji i materiałach instruktażowych informacje, pozwolą na określenie wielkości i rodzaju nawożenia sprzyjającego najmniejszej emisji podtlenku azotu wraz z określeniem zróżnicowanego oddziaływania nawożenia azotowego na emisję tego gazu w zależności od pH gleby i gatunków uprawianych traw. Upowszechnianie wiedzy w tym zakresie wykorzystywania zarówno zasobów mineralnych gleby jak i optymalizacja nawożenia przez mieszkańców obszarów wiejskich, wpłynie na prawidłowe gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego. Młodsze pokolenie w sposób ekonomiczny i jednocześnie z uwzględnieniem ochrony powietrza atmosferycznego podchodzi do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Ułatwiony, w obecnych czasach, w postaci mediów społecznościowych, wpłynie na upowszechnienie optymalnego doboru dawek nawozów azotowych w zależności od rodzaju nawozów, pH gleby, uprawianego gatunku trawy.
Materiały instruktażowe będą pozostawiane w gminach rolniczych z terenu Pomorza Zachodniego cechujących się dominacją trwałych użytków zielonych.
Publikacja wyników badań będzie dostępna na stronie wydawnictwa Ecology and Environmental Research. Każdy może wejść na stronę tego czasopisma http://www.aloki.hu/ i w formie elektronicznej otworzyć plik oraz zapoznać się z jego treścią bezpłatnie.    

Kontakt: kierownik projektu: Małgorzata Gałczyńska, Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl, 6322  

 

Opiekun: