Przedsiębiorczy nauczyciel – przedsiębiorczy uczeń. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT

Wartość projektu
417 408,31
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kardy systemu oświaty
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Natalia Błaszczyk
Opis

Inicjatywa skierowana była do 90 nauczycieli placówek oświatowych przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego oraz do tych, którzy w przyszłości chcieliby nauczać ww. przedmiotu lub nowego Ekonomia w praktyce.
Z myślą o podniesieniu umiejętności praktycznych nauczycieli projekt przewidywał przeprowadzenie sześciu edycji cyklu szkoleniowo - doradczego, który obejmował 64 godziny szkoleń (w tym 54 h warsztatów praktycznych) oraz 3 godziny doradztwa dla każdego uczestnika.
Poprzez włączenie w proces dydaktyczny technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) nauczyciel może przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla ucznia, a także pokazać jak poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje ze źródeł elektronicznych w celach edukacyjnych. Taki sposób przekazywania wiedzy sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr NATALIA BŁASZCZYK

Opiekun: