Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego

Wartość projektu
4 289 740,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.1 Projekty rozwojowe
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Opis

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa przez opracowanie zakończone patentem oraz know-how dotyczącym prozdrowotnych dodatków do żywności, dające podstawę powstania przedsiębiorstwa działającego na rzecz producentów żywności funkcjonalnej. Z realizacji celu wynika zaangażowanie pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów w realizację zadań projektu, utworzenie nowych miejsc pracy (EPC), zakupienie aparatury naukowo-badawczej oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami. Rezultatem osiągnięcia celu są nowe wdrożenia, wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej, skomercjalizowane wyniki badań B+R, nowe miejsca pracy, nowe etaty badawcze, aktywna współpraca z przedsiębiorstwami, publikacje w czasopismach branżowych oraz naukowych, umowy licencyjne na wynalazki oraz know-how, wyłonienie nabywcy wyników na zasadach rynkowych, sformalizowana współpraca z przedsiębiorstwami oraz objęcie wsparciem jednostki naukowej. W zakres celu realizacji projektu wchodzi ponadto zainicjowanie wzrostu wydatków o dodatniej stopie zwrotu w przemyśle spożywczym na: działalność innowacyjną; zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw; maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu; budynki budowlane; szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing dotyczący nowych i istotnie ulepszonych produktów.

Głównym celem naukowym projektu jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie w postaci suchych proszków o podwyższonej stabilności chemicznej, dzięki czemu będą mogły być potencjalnie stosowane jako prozdrowotne modyfikatory do szerokiej gamy produktów spożywczych.

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. inż. ARTUR BARTKOWIAK

Opiekun: