Projekt, budowa i optymalizacja działania bioreaktora wspomaganego wirującym polem magnetycznym do produkcji celulozy bakteryjnej

Wartość projektu
1 199 625,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Karol Zdzisław Fijałkowski
Opis

Podstawowym celem projektu było zaprojektowanie i skonstruowanie bioreaktora wspomaganego wirującym polem magnetycznym, który umożliwi zwiększenie efektywność produkcji celulozy bakteryjnej syntetyzowanej przez szczepy Gluconacetobacter xylinus oraz umożliwi zmiany jej parametrów jakościowych. W projekcie założono, że zaprojektowany i wykonany bioreaktor wspomagany magnetycznie pozwoli na uzyskanie celulozy bakteryjnej o lepszych parametrach jakościowych od obecnie uzyskiwanych oraz jej większej ilości. Ponadto w trakcie realizowanych prac pod uwagę wzięto możliwość zastosowania wykonanych stanowisk badawczych przy prowadzeniu innych bioprocesów oraz do produkcji innych materiałów przy wykorzystaniu mikroorganizmów.
Na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonych badaniach, stwierdzono, że wirujące pole magnetyczne ma pozytywny wpływ na bakterie produkujące celulozę, a syntetyzowany przez nie polimer cechuje się właściwościami pożądanymi w aplikacjach biomedycznych (np. produkcja bio-opatrunków) oraz w immobilizacji (np. w immobilizacji mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym). Przy zastosowanych warunkach ekspozycji uzyskiwano do 30% więcej celulozy w porównaniu do nieeksponowanych hodowli kontrolnych.  Ponadto uzyskiwana celuloza charakteryzowała się do 30% większym uwodnieniem i o 25% większą wodochłonnością w porównaniu do nieeksponowanych hodowli kontrolnych.
Potwierdzono również, że stanowiska badawcze wyposażone w generatory wirującego pola magnetycznego mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w procesie produkcji celulozy bakteryjnej, ale również do efektywnej produkcji biomasy bakteryjnej innych mikroorganizmów (m.in. drożdży) oraz zwiększania efektywności bio-procesów prowadzonych z udziałem różnych mikroorganizmów (m.in. produkcji etanolu).  

Kierownik projektu: dr hab. Karol Zdzisław Fijałkowski

Opiekun: