Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej WBiA ZUT w Szczecinie

Wartość projektu
411 250,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krystyna Araszkiewicz
Opis

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 50 pracowników kadry dydaktycznej WBiA w obszarze nowoczesnego zarządzania informacją w budownictwie (tzw. Metoda BIM), umiejętności informatycznych, innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, w tym prowadzenia dydaktyki w języku obcym.  Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie nowych kompetencji dydaktycznych zdobytych przez kadrę w ramach zajęć ze studentami.

Kierownik projektu: dr inż. Krystyna Araszkiewicz / Krystyna.Araszkiewicz@zut.edu.pl, 4814

Opiekun: