Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych

Wartość projektu
1 239 602,05
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Anna Głowacka prof. nadzw.
Opis

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych. W efekcie realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt w postaci nawozu organiczno-mineralnego oraz polepszacz glebowy. Opracowanie komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych pozwoli na ograniczenie kosztów działalności związanej z gospodarką wodno-ściekową oraz z gospodarką odpadami.

 

Opiekun: