Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych

Wartość projektu
1 498 944,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA BIS; edycja 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Ewa Mijowska
Opis

Celem projektu było opracowanie preparatyki i charakterystyki właściwości strukturalnych, elektrochemicznych oraz sorpcyjnych nanomateriału węglowego o wysokiej porowatości, charakteryzującego się dużą powierzchnią właściwą i znaczną objętością porów. Źródłem wysokoporowatej matrycy były skarbonizowane związki metaloorganiczne typu MOF alternatywnie wzbogacone dodatkowym źródłem węgla (np. alkoholem furfurylowym). Wprowadzenie nanostruktur węglowych do wysokoporowatej matrycy poprawiło jej właściwości mechaniczne oraz zwiększyło przewodnictwo elektryczne, dzięki czemu otrzymane kompozyty wykazały pożądane właściwości elektrochemiczne.
Kolejnym celem było zbadanie właściwości sorpcyjnych otrzymanych materiałów do magazynowania H2, CH4 oraz CO2. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Realizowany projekt został rozszerzony o opracowanie nowej metody preparatyki elektrod do pomiarów superkondensatorów, syntezę MOF-5 z recyklingowanych materiałów oraz ponowne używanie zużytych elektrod pomiarowych, co zwiększyło wartość merytoryczną projektu. Zbadano dodatkowo zmodyfikowane nanododatki węglowe, inne nowoczesne materiały węglowe oraz przebadano niektóre z nich pod kątem właściwości elektrochemicznych.

 

Opiekun: