Popularyzacja - poprzez prezentację artykułu na międzynarodowej konferencji naukowej- deskryptorów odcieni szarości zastosowanych do obiektów wyekstrahowanych z obrazów cyfrowych

Wartość projektu
13 706,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Dariusz Frejlichowski
Opis

Realizacja zaplanowanego działania opierała się na zgłoszeniu artykułu, prezentującego wybrane wyniki badań nad deskryptorami odcieni szarości, na konferencję międzynarodową o szerokim zasięgu i udział w tej konferencji. Artykuł został zgłoszony i przyjęty na konferencję ACIIDS 2018 – 10th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, która miała miejsce w dniach 19-21 marca 2018, w Dong Hoi, w Wietnamie, a której organizatorami byli: Quang Binh University, Politechnika Wrocławska, IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, European Research Center for Information Systems (ERCIS), Yeungnam University, Bina Nusantara University, Universiti Teknologi Malaysia, Leiden University, University of Newcastle, Vietnam National University, Hanoi, Ton
Duc Thang University. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Frejlichowski

Opiekun: